Resustytacja krążeniowo-odechowa u Osoby dorosłej

   
 


 

 

Strona Głowna

=> Jak ratować w wypadkach drogowych.

=> Chwyt Rauteka

=> Resustytacja krążeniowo-odechowa u Osoby dorosłej

=> Co powinno być w apteczce samochodowej:

=> Pozycja Boczna ustalona

=> Pierwsza pomoc przy ukąszeniach owadów

=> Pierwsza pomoc przy ukąszeniu węża

=> Pierwsza pomoc przy pogryzieniach przez zwierzęta

=> Wzywanie Pogotowia ratunkowego

Kontakt

Księga gości

Sprzęt do działań ratowniczych

Jak ratować Topielca.

Galeria wypadków

IIle osób chce pomagać innym.

Ankiety które prowadze:

Pomagajmy dzieciom w potrzebie:

Forum

Przypadki Medyczne

Strony warto odwiedzić:

 


     
 

Sprawdzenie świadomości

Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny - Krzyknij na POMOC!!!
(zapewnij sobie pomoc osoby, która przyda się potem np. do wezwania pogotowia)http://ratowacprzedsmiercia.pl.tl/Wzywanie-Pogotowia-ratunkowego.htm

Sprawdzenie Oddechu.

Podstawowym i najłatwiejszym do zapamiętania schematem oceny podstawowych funkcji życiowych jest tzw. ABC resuscytacji. Nazwa wzięła się od angielskich nazw trzech podstawowych zabiegów resuscytacyjnych:
A- udrożnienie dróg oddechowych
B - sprawdzenie oddechu
C Resustytacja

Dzięki temu opisowi bedzie wam łatwie poznać podastawy resustytacji:

A - Ratownik otwiera usta poszkodowanego i szybko, jednym rzutem oka sprawdza, czy w jamie ustnej i gardle nie znajdują się ciała obce (np. wymiociny, krew, kawałki jedzenia, protezy zębowe). Jeśli tak jest, trzeba je usunąć, wykonując dwoma palcami okrężny ruch w jamie ustnej. Podczas usówania ciał obcych między zęby poszkodowanego warto wsunąć przedmiot chroniący nasze palce przed przypadkowym odgryzieniem lub wcisnąć palec w polik poszkodowanego tak, aby znalazł się pomiędzy jego górną a dolną szczęką.
Następnie, w celu zapobiegnięcia zapadaniu się języka pacjenta, odchylamy delikatnie jego głowę do tyłu, trzymając jedną ręką za czoło, a drugą za brodę. Zastrzeżeniem do zastosowania tego manewru jest uraz kręgosłupa w odcinku szyjnym. Jeśli zachodzi podejrzenie, że tak właśnie jest (wypadek komunikacyjny, upadek z wysokości, widoczne obrażenia głowy i szyi), udrożnienie dróg oddechowych przeprowadza się unosząc tylko żuchwę ku przodowi. Można to uzyskać, naciskając do przodu obu kciukami kąty żuchwy lub przez pociągnięcie za zęby dolne tak, aby wysunęły się one przed zęby górne (tzw. manewr Esmarcha).

 

B - Oddech sprawdza się przy pomocy również 3-elementowego schematu: słuch, czucie, wzrok. W tym celu ratownik pochyla się nad poszkodowanym i przybliża swoje ucho do ust i nosa pacjenta. Dodatkowo kładzie rękę na klatce piersiowej chorego. W ten sposób ratownik ma możliwość usłyszenia szmerów wdychanego i wydychanego powietrza, wyczucia podmuchu na małżowinie usznej i poliku oraz zaobserwowania poruszania się klatki piersiowej, która podczas oddychania opada i podnosi się. Czynność tę wykonujemy przez 5-10 sekund. Jeśli oddech nie został usłyszany, wyczuty i zaobserwowany, oznacza to bezdech. Wówczas przechodzimy do punktu C.

Po stwierdzeniu bezdechu - KAŻ OSOBIE KTÓRA CI POMAGA WEZWAĆ POGOTOWIE
Gdy jesteś sam musisz to zrobić sam.

Jeżeli jednak poszkodowanym jest dziecko, należy wykonać 5 wdechów wstępnych, dopiero po nich rozpocząć masaż serca.

C - Zaraz po stwierdzeniu braku oddechu (u osoby dorosłej) i wezwaniu pogotowia należy wykonać 30 uciśnięć klatki piersiowej. Zrezygnowano ze sprawdzania tętna, gdyż czynność ta jest trudna (zwłaszcza u pacjentów z nitkowatym tętnem) i często powodowała pomyłki zarówno wśród laików jak i personelu medycznego. Układy oddechowy i krążeniowy są ze sobą ściśle powiązane, zatem zatrzymanie się jednego z nich prowadzi niemalże natychmiast do zatrzymania funkcji drugiego (bez oddechu )Ogólnie przyjętą zasadą oceny świadomości w pierwszej pomocy jest prosty schemat: ZAPYTAJ, DOTKNIJ. By sprawdzić reakcję poszkodowanego stajemy od niego w bezpiecznej odległości i zadajemy głośne proste pytanie, np.: "Czy Pan/Pani mnie słyszy?! Co się stało ?! Proszę otworzyć oczy!". Jeśli nie ma reakcji, podchodzimy bliżej, kucamy przy osobie (jeśli leży) i delikatnie potrząsamy ją za rękę lub ramię ponownie zadając głośno i wyraźnie poprzednie pytanie. Jeśli osoba nadal nie zareagowała oznacza to, że jest nieprzytomna.

 
 

Tę stronę odwiedziło już: 26584 odwiedzający